اکشن

بازی‌های هیجان‌انگیز پر تحرک، مبارزه‌ای و پر زدوخورد همراهِ استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، سنتی و جدید
۸۵۸

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۶۲
۳.۱۴

تکرار خرید

٪۰.۹۶
٪۳۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۱۷

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۴۰۳,۷۷۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۷.۳۹
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵۷۹

برنامه جدید

٪۱۵۰.۶۵
٪۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۳۳.۳۳
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۳.۳۳
٪۲

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰