اکشن

بازی‌های هیجان‌انگیز پر تحرک، مبارزه‌ای و پر زدوخورد همراهِ استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، سنتی و جدید
۷۵۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۵.۶۲
۲.۷۳

تکرار خرید

٪۳۰.۶۲
٪۴۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۵۷.۱۴
٪۲۷

نسبت تازگی درآمد

٪۱۲.۵
۳۴۴,۹۵۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲۴.۱۸
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱۰۰
۲۳۵

برنامه جدید

٪-۳۰.۶۸
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۱۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰