اکشن

بازی‌های هیجان‌انگیز پر تحرک، مبارزه‌ای و پر زدوخورد همراهِ استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، سنتی و جدید
۷۹۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۴.۷۶
۲.۸۱

تکرار خرید

٪۲.۹۳
٪۳۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۲۹.۵۵
٪۲۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۵.۹۳
۳۵۱,۰۲۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۷۶
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸۷۰

برنامه جدید

٪۲۷۰.۲۱
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۴.۲۹
٪-۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۱۱۶.۶۷
٪-۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰