کتاب‌ها و مطبوعات

داستان، شعر و کتاب‌های تخصصی، داستان‌های مصور، لغتنامه و کتاب‌های مرجع، خبرها و نشریات، تماشای اخبار شبکه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها به زبان‌های دیگر، اخبار تکنولوژی
۱۲۰۸

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۷۸
۲.۲

تکرار خرید

٪۵.۷۷
٪۶۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۰.۹۱
٪۳۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۸.۵۷
۳۷۸,۸۳۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۵۴
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۰۵

برنامه جدید

٪۴۲۵.۶۴
٪۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱۲.۵
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰