کتاب‌ها و مطبوعات

داستان، شعر و کتاب‌های تخصصی، داستان‌های مصور، لغتنامه و کتاب‌های مرجع، خبرها و نشریات، تماشای اخبار شبکه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها به زبان‌های دیگر، اخبار تکنولوژی
۱۱۷۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۸۲
۱.۸۷

تکرار خرید

٪۹.۳۶
٪۷۶.۶۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱.۶۹
٪۵۴.۴۹

نسبت تازگی درآمد

٪-۷.۷۲
۱,۳۸۷,۱۶۷.۳۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۵.۵۶
٪۶.۶۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۵.۵۶
۱۷

برنامه جدید

٪۱۳.۳۳
٪۵.۳۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۲.۰۱
٪۰.۹۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۲.۱۳
٪۸.۸۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۳.۱۴
٪۵.۸۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۷۰.۸۱
٪-۰.۷۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۵.۲۴