کتاب‌ها و مطبوعات

داستان، شعر و کتاب‌های تخصصی، داستان‌های مصور، لغتنامه و کتاب‌های مرجع، خبرها و نشریات، تماشای اخبار شبکه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها به زبان‌های دیگر، اخبار تکنولوژی
۱۲۰۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۳
۱.۷۹

تکرار خرید

٪۰
٪۴۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۸.۷
٪۴۳

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۰.۴۲
۳۴۵,۱۱۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۳۹
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۴۰۳

برنامه جدید

٪۱۳۷.۰۶
٪۸

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۵

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰