سرگرمی

بانک پیامک، طنز، برنامه‌های تفننی و ویدئوهای جذاب، سرگرمی‌های مربوط به کودکان، چیستان و معما، طالع‌بینی و فال
۶۱۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۴.۲۶
۱.۳۵

تکرار خرید

٪۵.۴۷
٪۶۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳.۰۳
٪۲۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۴.۷۶
۱,۱۶۶,۵۴۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳۳.۵
٪۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۸.۳۳
۲۸۴

برنامه جدید

٪۲۴۶.۳۴
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰