سرگرمی

بانک پیامک، طنز، برنامه‌های تفننی و ویدئوهای جذاب، سرگرمی‌های مربوط به کودکان، چیستان و معما، طالع‌بینی و فال
۵۳۷

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲.۳۶
۱.۰۵

تکرار خرید

٪۰
٪۷۸.۷۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۵.۲۱
٪۹۲.۳۴

نسبت تازگی درآمد

٪۰.۴۵
۲,۸۱۳,۴۱۹.۱۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۵.۹۸
٪۹.۲۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۷.۰۱
۱۸۴

برنامه جدید

٪۶۴.۲۹
٪۴.۳۸

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۲.۶۷
٪۱.۵۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۲.۶۴
٪۴.۹۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۰.۶
٪۳۹.۶۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۳۹.۹۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰