سرگرمی

بانک پیامک، طنز، برنامه‌های تفننی و ویدئوهای جذاب، سرگرمی‌های مربوط به کودکان، چیستان و معما، طالع‌بینی و فال
۳۴۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳۸.۶۵
۱.۰۷

تکرار خرید

٪۰.۹۴
٪۷۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷.۶۹
٪۲۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۸۵
۱,۵۱۵,۵۳۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۹۷
٪۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱۰
۹۲

برنامه جدید

٪-۸۴.۵۶
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۴۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰