سرگرمی

بانک پیامک، طنز، برنامه‌های تفننی و ویدئوهای جذاب، سرگرمی‌های مربوط به کودکان، چیستان و معما، طالع‌بینی و فال
۶۰۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۵.۶۲
۱.۲۴

تکرار خرید

٪۶.۹
٪۷۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۲۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۴۵
۵۰۵,۱۴۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۱۷
٪۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱۶.۶۷
۳۳۰

برنامه جدید

٪۲۵
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۲۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۲۴۰
٪-۲۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۵۳۳.۳۳