سرگرمی

بانک پیامک، طنز، برنامه‌های تفننی و ویدئوهای جذاب، سرگرمی‌های مربوط به کودکان، چیستان و معما، طالع‌بینی و فال
۶۰۱

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۸
۱.۱۹

تکرار خرید

٪-۱۱.۸۵
٪۵۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۴.۰۶
٪۳۷

نسبت تازگی درآمد

٪۸۵
۱,۱۶۰,۸۰۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۴۹
٪۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵۱

برنامه جدید

٪-۸۲.۰۴
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۴.۲۹
٪۳۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۱۶۴.۲۹
٪۵۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۵۱۱.۱۱