سرگرمی

بانک پیامک، طنز، برنامه‌های تفننی و ویدئوهای جذاب، سرگرمی‌های مربوط به کودکان، چیستان و معما، طالع‌بینی و فال
۵۸۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳.۱۶
۱.۲۸

تکرار خرید

٪۳.۲۳
٪۷۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲.۷۸
٪۱۹

نسبت تازگی درآمد

٪-۳۲.۱۴
۴۸۴,۳۳۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۴.۱۲
٪۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸۳۹

برنامه جدید

٪۱۵۴.۲۴
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۴.۲۹
٪-۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰