سرگرمی

بانک پیامک، طنز، برنامه‌های تفننی و ویدئوهای جذاب، سرگرمی‌های مربوط به کودکان، چیستان و معما، طالع‌بینی و فال
۵۱۷

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۹.۰۹
۱.۰۹

تکرار خرید

٪۳.۸۱
٪۷۷.۸۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۶.۹۹
٪۹۰.۴۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۷۱
۲,۸۳۶,۵۲۴.۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۰۴
٪۸.۰۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۴.۶۳
۸۳

برنامه جدید

٪-۳۳.۰۶
٪۴.۲۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۰.۴۷
٪۱.۸۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۸.۱۹
٪۴.۶۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۹.۵۵
٪۰.۷۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۶۷.۹۵
٪-۳.۰۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۹۳.۰۳