امور مالی

کارهای بانکی، حسابداری و محاسباتی، سرمایه و بورس، پرداخت قبض و خرید شارژ، محاسبۀ قیمت‌ها، بانک‌یابی و اطلاعات اقتصادی
۲۵۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۱۹
۱.۳۲

تکرار خرید

٪۱۵.۷۹
٪۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۵۸.۳۳
٪۶۸

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۲,۰۸۴,۸۵۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۴۱
٪۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۶.۶۷
۸۴

برنامه جدید

٪۱۶.۶۷
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۲۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۳۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰