آشپزی و رستوران

دستور پخت غذاها و شیرینی‌جات، راهنمای رستوران و کافه، سفارش آنلاین غذا و شبکه‌های اجتماعی مربوط به غذا
۳۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۴۷.۸۳
۱.۳۸

تکرار خرید

٪۳۳.۹۸
٪۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴۷.۰۶
٪۸۱

نسبت تازگی درآمد

٪۱۷.۳۹
۸۸,۷۷۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۲۲
٪۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۳

برنامه جدید

٪-۱۱.۵۴
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۰

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۱۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰