آشپزی و رستوران

دستور پخت غذاها و شیرینی‌جات، راهنمای رستوران و کافه، سفارش آنلاین غذا و شبکه‌های اجتماعی مربوط به غذا
۱۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۵۵
۱.۰۶

تکرار خرید

٪-۱۹.۷
٪۵۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۶۶.۶۷
٪۴۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۸.۱۳
۷۹,۵۳۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۴.۳۲
٪۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱۴.۲۹
۵۲

برنامه جدید

٪-۵۸.۴
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰