آشپزی و رستوران

دستور پخت غذاها و شیرینی‌جات، راهنمای رستوران و کافه، سفارش آنلاین غذا و شبکه‌های اجتماعی مربوط به غذا
۳۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۰
۱.۵

تکرار خرید

٪-۰.۶۶
٪۱۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۵۷.۱۴
٪۴۷

نسبت تازگی درآمد

٪۲.۱۷
۸۳,۶۷۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۳۸
٪۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷۰

برنامه جدید

٪۱۴۶.۳۸
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۰۰
٪-۱۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۶۵.۲۲
٪-۱۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۷۵