آشپزی و رستوران

دستور پخت غذاها و شیرینی‌جات، راهنمای رستوران و کافه، سفارش آنلاین غذا و شبکه‌های اجتماعی مربوط به غذا
۲۷

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳۴.۱۵
۱.۰۹

تکرار خرید

٪-۱.۸
٪۲۲.۹۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۹۳.۷۳
٪۷۰.۲

نسبت تازگی درآمد

٪۴۴.۵۶
۷۳,۶۵۲.۱۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۲۱
٪۶.۶۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱.۲۲
۱۱

برنامه جدید

٪-۶۷.۶۵
٪۱.۶۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱.۷۹
٪۰.۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۴.۷۶
٪۰.۶۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳۴
٪-۲۹.۵۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۲۶.۹۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۲۲۵.۰۸