آشپزی و رستوران

دستور پخت غذاها و شیرینی‌جات، راهنمای رستوران و کافه، سفارش آنلاین غذا و شبکه‌های اجتماعی مربوط به غذا
۳۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۱۳
۱.۴۵

تکرار خرید

٪-۳.۳۳
٪۱۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷۲.۷۳
٪۶۱

نسبت تازگی درآمد

٪۲۹.۷۹
۸۴,۶۹۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۲۳
٪۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸۹

برنامه جدید

٪-۴۷.۶۵
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۴۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۴۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰