سبک زندگی

مد و لباس و آرایش، دکور و چیدمان، آداب ارتباطی و امور مربوط به خیریه
۲۳۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۳.۴۶
۱.۴۲

تکرار خرید

٪۲۰.۳۴
٪۲۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۰
٪۷۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۲.۷۴
۴۲,۵۴۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۳۲
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۸۱

برنامه جدید

٪۱۸.۳
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۱۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰