سبک زندگی

مد و لباس و آرایش، دکور و چیدمان، آداب ارتباطی و امور مربوط به خیریه
۲۰۸

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۴۶
۱.۷۹

تکرار خرید

٪۲.۸۷
٪۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳۵.۷۱
٪۶۷

نسبت تازگی درآمد

٪۱۷.۵۴
۴۵,۰۳۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۱۹
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۰۷

برنامه جدید

٪۲۳۴.۳۸
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰