رفت و آمد

نقشه‌ و مسیریاب داخل شهری، سفارش تاکسی و وسیله نقلیه و حمل بار، امور فنی و قانونی مربوط به خودرو واطلاعات ترافیک
۳۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۷.۳۲
۱.۰۲

تکرار خرید

٪-۰.۹۷
٪۵۰.۴۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۹.۶۵
٪۹۱.۶۳

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۶۷
۳,۷۰۱,۶۴۰.۳۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۳.۴
٪۲۷.۹۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۶.۵۶
۶

برنامه جدید

٪۲۰۰
٪۰.۶۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱.۴۷
٪۳.۷۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۳.۰۸
٪۲.۳۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۶.۱
٪۷.۷۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۸.۳۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰