رفت و آمد

نقشه‌ و مسیریاب داخل شهری، سفارش تاکسی و وسیله نقلیه و حمل بار، امور فنی و قانونی مربوط به خودرو واطلاعات ترافیک
۴۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۷.۶۹
۱.۰۳

تکرار خرید

٪-۲۳.۷
٪۲۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۷۲

نسبت تازگی درآمد

٪
۱,۱۰۷,۰۵۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۱۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸

برنامه جدید

٪-۸۷.۱
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۲۷۷.۷۸
٪۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۱۴.۲۹