رفت و آمد

نقشه‌ و مسیریاب داخل شهری، سفارش تاکسی و وسیله نقلیه و حمل بار، امور فنی و قانونی مربوط به خودرو واطلاعات ترافیک
۳۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۳.۳۳
۱.۳۵

تکرار خرید

٪۲.۲۷
٪۲۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۷۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۲.۶
۱,۱۰۷,۰۵۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۷۲
٪۱۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۶۲

برنامه جدید

٪۲۶۴.۷۱
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۵
٪۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۳۵۰
٪۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۲۵۰