رفت و آمد

نقشه‌ و مسیریاب داخل شهری، سفارش تاکسی و وسیله نقلیه و حمل بار، امور فنی و قانونی مربوط به خودرو واطلاعات ترافیک
۲۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳۸.۱
۱.۰۳

تکرار خرید

٪۰
٪۳۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪
٪۶۲

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۱,۱۵۷,۲۸۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۲۴
٪۱۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵

برنامه جدید

٪-۹۳.۹۸
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰