رفت و آمد

نقشه‌ و مسیریاب داخل شهری، سفارش تاکسی و وسیله نقلیه و حمل بار، امور فنی و قانونی مربوط به خودرو واطلاعات ترافیک
۴۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۵
۱.۲۱

تکرار خرید

٪۲.۵۴
٪۲۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۱.۱۱
٪۸۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۳۷
۱,۰۳۰,۴۶۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۸۲
٪۱۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۱۲

برنامه جدید

٪۱۵۲.۳۸
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۲۳

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۲۳.۳۳
٪۲۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۳۳.۳۳