پزشکی

پزشک آنلاین، بارداری و زنان، کمک‌های اولیه، نوبت گیری، اطلاعات تخصصی پزشکی، اطلاعات بیماری‌ها و روش‌های درمانی، مشاور‌ه‌ی پزشکی، خواص داروهای گیاهی و شیمیایی، ابزارهای معاینه، مکان‌یابی داروخانه‌ها و مراکز درمانی
۴۱۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۰.۲۴
۱.۵

تکرار خرید

٪۱.۳۵
٪۶۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱.۵۴
٪۶۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۲.۹۴
۱۳۵,۹۴۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۲۷
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷۷

برنامه جدید

٪۴۵۳.۱۳
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰