پزشکی

پزشک آنلاین، بارداری و زنان، کمک‌های اولیه، نوبت گیری، اطلاعات تخصصی پزشکی، اطلاعات بیماری‌ها و روش‌های درمانی، مشاور‌ه‌ی پزشکی، خواص داروهای گیاهی و شیمیایی، ابزارهای معاینه، مکان‌یابی داروخانه‌ها و مراکز درمانی
۴۳۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۴.۵۹
۱.۴۳

تکرار خرید

٪۳.۶۲
٪۶۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱.۵۶
٪۷۲

نسبت تازگی درآمد

٪
۱۳۱,۰۴۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۳.۸۵
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۰۶

برنامه جدید

٪۹۶۰
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۴.۷۶
٪-۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۲۶.۳۲