پزشکی

پزشک آنلاین، بارداری و زنان، کمک‌های اولیه، نوبت گیری، اطلاعات تخصصی پزشکی، اطلاعات بیماری‌ها و روش‌های درمانی، مشاور‌ه‌ی پزشکی، خواص داروهای گیاهی و شیمیایی، ابزارهای معاینه، مکان‌یابی داروخانه‌ها و مراکز درمانی
۳۶۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۷.۶۱
۱.۰۶

تکرار خرید

٪-۱.۸۵
٪۵۰.۷۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۶.۶۳
٪۹۳.۱۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۴
۱,۰۶۰,۶۱۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱۴.۲
٪۶۲.۴۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۷.۲۱
۱۳

برنامه جدید

٪-۸۱.۱۶
٪۲.۲۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۵.۱۱
٪۰.۸۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۲.۳
٪۶.۶۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۷۳
٪-۱۵.۱۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۲۷۱۳.۷۹
٪-۱۳.۴۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰