پزشکی

پزشک آنلاین، بارداری و زنان، کمک‌های اولیه، نوبت گیری، اطلاعات تخصصی پزشکی، اطلاعات بیماری‌ها و روش‌های درمانی، مشاور‌ه‌ی پزشکی، خواص داروهای گیاهی و شیمیایی، ابزارهای معاینه، مکان‌یابی داروخانه‌ها و مراکز درمانی
۲۶۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۹.۲۹
۱.۰۶

تکرار خرید

٪۰.۹۵
٪۶۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱.۴۹
٪۷۲

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۱۳۴,۸۷۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۱۷
٪۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۶۳

برنامه جدید

٪-۱۸.۱۸
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳۳.۳۳
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰