پزشکی

پزشک آنلاین، بارداری و زنان، کمک‌های اولیه، نوبت گیری، اطلاعات تخصصی پزشکی، اطلاعات بیماری‌ها و روش‌های درمانی، مشاور‌ه‌ی پزشکی، خواص داروهای گیاهی و شیمیایی، ابزارهای معاینه، مکان‌یابی داروخانه‌ها و مراکز درمانی
۴۳۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۸۶
۱.۰۴

تکرار خرید

٪-۳۰.۶۷
٪۶۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۴.۶۹
٪۷۶

نسبت تازگی درآمد

٪۱۵.۱۵
۱۳۵,۹۴۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸۵

برنامه جدید

٪-۵۱.۹۸
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۵۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰