پزشکی

پزشک آنلاین، بارداری و زنان، کمک‌های اولیه، نوبت گیری، اطلاعات تخصصی پزشکی، اطلاعات بیماری‌ها و روش‌های درمانی، مشاور‌ه‌ی پزشکی، خواص داروهای گیاهی و شیمیایی، ابزارهای معاینه، مکان‌یابی داروخانه‌ها و مراکز درمانی
۳۳۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۷۴
۱.۰۵

تکرار خرید

٪۰
٪۵۳.۲۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۰.۰۲
٪۹۳.۸۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۷۵
۷۶۸,۴۰۳.۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۱
٪۵۰.۴۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۲.۴۶
۱۴

برنامه جدید

٪۵۵.۵۶
٪۲.۰۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۰.۹۶
٪۰.۹۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۴.۲۱
٪۶.۲۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱.۸۸
٪-۲۵.۵۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۲۵.۶۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰