پزشکی

پزشک آنلاین، بارداری و زنان، کمک‌های اولیه، نوبت گیری، اطلاعات تخصصی پزشکی، اطلاعات بیماری‌ها و روش‌های درمانی، مشاور‌ه‌ی پزشکی، خواص داروهای گیاهی و شیمیایی، ابزارهای معاینه، مکان‌یابی داروخانه‌ها و مراکز درمانی
۳۹۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۶.۷۴
۱.۳۵

تکرار خرید

٪۰.۷۵
٪۶۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۸.۰۶
٪۷۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۷.۴۱
۱۳۶,۸۱۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۷.۱۶
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۳۴

برنامه جدید

٪۱۱۶.۱۳
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۳

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۵۵۰
٪۱۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰