موسیقی

آموزش ساز، پخش موسیقی، ضبط، ویرایش و میکس صدا، پادکست‌ها و برنامه‌هایی با محتوای صوتی، زنگ موبایل
۳۶۱

تعداد برنامه فروشنده

٪-۸.۶۱
۱.۱۷

تکرار خرید

٪-۲۹.۵۲
٪۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۶۳.۱۶
٪۷۵

نسبت تازگی درآمد

٪۸.۷
۵۱۰,۳۹۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۳

برنامه جدید

٪-۸۴.۰۳
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۸.۱۸
٪-۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۶۳.۶۴
٪۳۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۵۲۰