موسیقی

آموزش ساز، پخش موسیقی، ضبط، ویرایش و میکس صدا، پادکست‌ها و برنامه‌هایی با محتوای صوتی، زنگ موبایل
۳۶۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۶.۷۴
۱.۱۴

تکرار خرید

٪۰
٪۱۰.۴۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۶.۹۳
٪۸۴.۹۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۰۲
۲,۸۴۱,۶۲۴.۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۸۳
٪۱۲.۱۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۴.۸۵
۱۵

برنامه جدید

٪۰
٪۱.۹۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۵.۳۷
٪۵.۲۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۱.۳۵
٪۷.۶۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۶.۳۹
٪۳.۳۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۳.۸۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰