موسیقی

آموزش ساز، پخش موسیقی، ضبط، ویرایش و میکس صدا، پادکست‌ها و برنامه‌هایی با محتوای صوتی، زنگ موبایل
۳۹۵

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۰.۰۳
۱.۶۶

تکرار خرید

٪۵.۷۳
٪۱۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۱۶.۶۷
٪۶۹

نسبت تازگی درآمد

٪۶.۱۵
۵۱۰,۳۹۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۵۲
٪۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۴.۲۹
۱۴۴

برنامه جدید

٪۱۷۱.۷
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۶.۶۷
٪۱۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۱۰۰۰
٪۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰