موسیقی

آموزش ساز، پخش موسیقی، ضبط، ویرایش و میکس صدا، پادکست‌ها و برنامه‌هایی با محتوای صوتی، زنگ موبایل
۲۴۵

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۹.۸
۱.۱۲

تکرار خرید

٪-۵.۰۸
٪۱۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۷۷

نسبت تازگی درآمد

٪۵.۴۸
۶۲۷,۷۷۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۰۸
٪۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۸

برنامه جدید

٪-۸۹.۷۴
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۲۵
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۸.۵۷
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰