موسیقی

آموزش ساز، پخش موسیقی، ضبط، ویرایش و میکس صدا، پادکست‌ها و برنامه‌هایی با محتوای صوتی، زنگ موبایل
۳۱۳

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۶.۵۳
۱.۲۱

تکرار خرید

٪۵.۲۲
٪۱۲.۴۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۲.۹۴
٪۸۰.۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۸
۳,۹۳۱,۸۹۷.۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۶
٪۷.۳۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱.۶
۸۸

برنامه جدید

٪۳۳.۳۳
٪۱.۸۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۱.۱۱
٪۵.۲۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰.۱۹
٪۶.۵۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۸.۰۵
٪-۲۸.۳۲

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۳۱.۷۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰