موسیقی

آموزش ساز، پخش موسیقی، ضبط، ویرایش و میکس صدا، پادکست‌ها و برنامه‌هایی با محتوای صوتی، زنگ موبایل
۳۶۷

تعداد برنامه فروشنده

٪۰.۵۵
۱.۴

تکرار خرید

٪۱۷.۶۵
٪۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴۰
٪۷۵

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰.۲۹
۳۸۵,۵۹۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۵.۹۵
٪۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۲۰
۲۱۰

برنامه جدید

٪۱۳.۵۱
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱۴

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۱۸۷.۵
٪-۲۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۳۸۸.۸۹