موسیقی

آموزش ساز، پخش موسیقی، ضبط، ویرایش و میکس صدا، پادکست‌ها و برنامه‌هایی با محتوای صوتی، زنگ موبایل
۳۶۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۰.۲۷
۱.۴۲

تکرار خرید

٪۱.۴۳
٪۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۳۳.۳۳
٪۶۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۳.۳۳
۴۰۴,۱۹۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۸۲
٪۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱۶.۶۷
۵۳۴

برنامه جدید

٪۱۵۴.۲۹
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۸.۱۸
٪۸

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰