شخصی‌سازی

تصاویر پس‌زمینه و امکاناتی برای تغییر صفحه و تم دستگاه (موبایل و تبلت) بر اساس نیازها و علائق شخصی
۲۲۰

تعداد برنامه فروشنده

٪۲۰.۸۸
۱.۵۵

تکرار خرید

٪-۴.۳۲
٪۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۶.۶۷
٪۸۵

نسبت تازگی درآمد

٪۱.۱۹
۱۹۶,۴۶۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۸۴
٪۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۲۵
۳۷۱

برنامه جدید

٪۳۶۳.۷۵
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰