شخصی‌سازی

تصاویر پس‌زمینه و امکاناتی برای تغییر صفحه و تم دستگاه (موبایل و تبلت) بر اساس نیازها و علائق شخصی
۱۸۷

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۱.۹۸
۱.۴۴

تکرار خرید

٪۲۷.۴۳
٪۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۴.۲۹
٪۹۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۱
۱۷۷,۹۱۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۴.۴۷
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸۳۸

برنامه جدید

٪۱۲۴.۶۶
٪۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۳۳.۳۳
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۵۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۸

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰