شخصی‌سازی

تصاویر پس‌زمینه و امکاناتی برای تغییر صفحه و تم دستگاه (موبایل و تبلت) بر اساس نیازها و علائق شخصی
۲۰۸

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۱.۲۳
۱.۴۲

تکرار خرید

٪-۱.۳۹
٪۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۲.۵
٪۸۷

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۳۳
۱۹۲,۷۵۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۸.۳۵
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۴۸۵

برنامه جدید

٪۱۹۶.۵۴
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۲۵
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳۳.۳۳
٪۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۹۴.۴۴
٪۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰