عکاسی و ویدیو

دوربین و ابزارهای عکاسی، ویرایش عکس، کلاژ و فیلترهای متنوع، ساخت و تدوین ویدیو
۳۱۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۶.۷۳
۱.۳۴

تکرار خرید

٪-۰.۷۴
٪۶۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۰.۴۵
٪۵۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۵.۳۷
۱,۶۸۸,۳۴۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۸۹
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۲۲

برنامه جدید

٪۱۵۹.۶۸
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۹.۰۹
٪۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰