مذهبی

قرآن، احکام و مسائل، احادیت و حکایات مذهبی، خطبه، مداحی، سخنرانی و آموزش‌های مذهبی
۷۷۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۵.۱۶
۱.۳۹

تکرار خرید

٪۲۱.۹۳
٪۱۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۱.۱۱
٪۶۹

نسبت تازگی درآمد

٪۴.۵۵
۸۶۸,۶۶۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۶۲
٪۱۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۹۶

برنامه جدید

٪۳۱.۵۱
٪۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۰

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۲۲۸.۵۷