مذهبی

قرآن، احکام و مسائل، احادیت و حکایات مذهبی، خطبه، مداحی، سخنرانی و آموزش‌های مذهبی
۶۰۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۰.۹۴
۱.۱۱

تکرار خرید

٪۰
٪۱۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۶.۶۷
٪۶۷

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۸۰۱,۹۵۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۷۶
٪۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۱۲

برنامه جدید

٪۹۶.۴۹
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۶.۶۷
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰