مذهبی

قرآن، احکام و مسائل، احادیت و حکایات مذهبی، خطبه، مداحی، سخنرانی و آموزش‌های مذهبی
۷۸۸

تعداد برنامه فروشنده

٪۵.۷۷
۱.۵۷

تکرار خرید

٪۱.۹۵
٪۲۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۹.۰۹
٪۵۴

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۸۲
۸۴۶,۶۷۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۷
٪۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۷۰

برنامه جدید

٪۲۷.۲۷
٪۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱۲.۵
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰