مذهبی

قرآن، احکام و مسائل، احادیت و حکایات مذهبی، خطبه، مداحی، سخنرانی و آموزش‌های مذهبی
۷۹۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۴
۱.۰۹

تکرار خرید

٪-۳۰.۵۷
٪۲۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۵
٪۷۱

نسبت تازگی درآمد

٪۳۱.۴۸
۸۴۵,۹۱۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۰۹
٪۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۶۹

برنامه جدید

٪-۱.۴۳
٪۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۱۶.۶۷
٪۶۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۱۳۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰