مذهبی

قرآن، احکام و مسائل، احادیت و حکایات مذهبی، خطبه، مداحی، سخنرانی و آموزش‌های مذهبی
۷۳۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۴.۶۵
۱.۴۵

تکرار خرید

٪۴.۳۲
٪۱۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۲.۵
٪۵۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۵.۹۴
۸۷۱,۱۶۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۲۹
٪۱۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۱

برنامه جدید

٪-۶۷.۷۱
٪۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۱۲۰
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰