خرید

فروشگاه‌های آنلاین، رزرو و خرید بلیت برنامه‎های فرهنگی و هنری، سفارش آگهی و نیازمندی‌ها، خرید و فروش بی‌واسطه و اطلاع از قیمت کالاها
۵۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۶.۹
۶.۲۱

تکرار خرید

٪۰.۱۶
٪۹۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱.۰۴
٪۱۱

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۱,۸۰۲,۱۴۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۵۲
٪۳۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۴۲

برنامه جدید

٪-۵.۳۳
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪-۱۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۵۰۰
٪-۱۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰