خرید

فروشگاه‌های آنلاین، رزرو و خرید بلیت برنامه‎های فرهنگی و هنری، سفارش آگهی و نیازمندی‌ها، خرید و فروش بی‌واسطه و اطلاع از قیمت کالاها
۶۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۳.۲۶
۳.۶۷

تکرار خرید

٪-۲۶.۷۵
٪۹۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۷

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۲.۲۲
۱,۹۷۱,۴۵۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۴۱
٪۲۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۳.۴۵
۹۲

برنامه جدید

٪-۳۰.۸۳
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰