خرید

فروشگاه‌های آنلاین، رزرو و خرید بلیت برنامه‎های فرهنگی و هنری، سفارش آگهی و نیازمندی‌ها، خرید و فروش بی‌واسطه و اطلاع از قیمت کالاها
۹۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۰.۵۹
۴.۸۵

تکرار خرید

٪-۱.۰۲
٪۹۸.۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۰.۰۴
٪۲۴.۱۱

نسبت تازگی درآمد

٪۰.۰۴
۲,۱۲۶,۶۲۹.۷۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۳۳
٪۲۳.۸۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۶.۰۹
۹۶

برنامه جدید

٪۴.۳۵
٪۱.۹۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱.۰۲
٪۱.۸۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۸.۸۲
٪۱.۹۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۱۰.۸
٪-۱.۹۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۳۰۷.۶۱
٪۰.۲۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰