خرید

فروشگاه‌های آنلاین، رزرو و خرید بلیت برنامه‎های فرهنگی و هنری، سفارش آگهی و نیازمندی‌ها، خرید و فروش بی‌واسطه و اطلاع از قیمت کالاها
۱۰۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۳۴.۶۷
۴.۴۵

تکرار خرید

٪-۳۹.۱۲
٪۹۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱.۰۲
٪۲۲

نسبت تازگی درآمد

٪۳۴۰
۱,۹۵۲,۸۱۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۲۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۰۸

برنامه جدید

٪-۳۱.۲۱
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۱۰۰
٪-۲۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۲۸۰۰
٪۱۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰