شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ایرانی، جهانی و موضوعی و ابزارهای بهبود امکانات این شبکه‌ها، تماس و برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی، ابزارهای بهبود ارتباط و ضبط و مسدود کردن تماس و پیامک، برنامه‌های ایمیل
۴۷۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۶
۳.۲۳

تکرار خرید

٪-۲.۱۲
٪۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۲۵
٪۱۶

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۵,۰۶۳,۸۶۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۵۲
٪۱۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷۲

برنامه جدید

٪۱۳۵.۶۲
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۱۰۰
٪۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۰
٪۱۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۶.۲۵
٪-۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰