شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ایرانی، جهانی و موضوعی و ابزارهای بهبود امکانات این شبکه‌ها، تماس و برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی، ابزارهای بهبود ارتباط و ضبط و مسدود کردن تماس و پیامک، برنامه‌های ایمیل
۵۰۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۳۷
۲.۶۱

تکرار خرید

٪۰
٪۵.۵۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۵.۴۱
٪۳۳.۶۴

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۷۲
۱۳,۷۸۹,۰۵۵.۷۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۶.۲
٪۴.۱۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۵.۰۱
۳۸

برنامه جدید

٪۵.۵۶
٪۱.۶۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۷.۷۳
٪۱۰.۰۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۱.۴۱
٪۱۲.۲۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۵.۸
٪-۴.۶۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۳.۹۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰