شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ایرانی، جهانی و موضوعی و ابزارهای بهبود امکانات این شبکه‌ها، تماس و برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی، ابزارهای بهبود ارتباط و ضبط و مسدود کردن تماس و پیامک، برنامه‌های ایمیل
۴۰۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۷.۰۷
۲.۸۲

تکرار خرید

٪۱۱.۰۲
٪۱۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۲۳

نسبت تازگی درآمد

٪۴.۵۵
۴,۹۰۷,۶۶۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۰۱
٪۱۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۹۲

برنامه جدید

٪۰
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۷.۶۹
٪-۱۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۲۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰