شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ایرانی، جهانی و موضوعی و ابزارهای بهبود امکانات این شبکه‌ها، تماس و برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی، ابزارهای بهبود ارتباط و ضبط و مسدود کردن تماس و پیامک، برنامه‌های ایمیل
۴۸۸

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۱۷
۲.۴۲

تکرار خرید

٪-۲۵.۰۸
٪۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۶.۶۷
٪۳۵

نسبت تازگی درآمد

٪۱۱۸.۷۵
۵,۰۶۳,۸۶۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۱۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۶.۶۷
۵۱

برنامه جدید

٪-۷۰.۳۵
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۱.۱۱
٪۱۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۶.۶۷
٪-۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۲۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰