ورزشی (برنامه)

اطلاعات و اخبار ورزشی، نظرسنجی، پیش‌بینی و نتایج مسابقات، آموزش‌ رشته‌های مختلف
۱۶۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۹.۶۱
۱.۵۴

تکرار خرید

٪۲۱.۲۶
٪۱۰.۷۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۳۸.۷۱
٪۵۳.۶۴

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۵.۰۲
۱۴۱,۶۶۰.۹۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۶۳
٪۲۰.۵۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۳.۱۶
۳

برنامه جدید

٪-۵۷.۱۴
٪۰.۶۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱.۴۷
٪۱.۱۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹.۲۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۹.۲۱
٪-۹.۴۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۲۴.۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۷۳۹.۶۹