ورزشی (برنامه)

اطلاعات و اخبار ورزشی، نظرسنجی، پیش‌بینی و نتایج مسابقات، آموزش‌ رشته‌های مختلف
۱۷۷

تعداد برنامه فروشنده

٪-۸.۲۹
۱.۳

تکرار خرید

٪۰.۷۸
٪۵.۷۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۳.۱۱
٪۶۶.۵۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۴.۰۸
۱۲۴,۷۱۵.۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۶۹
٪۱۸.۱۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰.۱۷
۶

برنامه جدید

٪-۶۲.۵
٪۰.۷۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۵.۰۶
٪۱.۰۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۰.۹۱
٪۹.۶۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۸.۵۵
٪۱۲.۷۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۱۱.۶۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۳۶۰.۸۷