ورزشی (برنامه)

اطلاعات و اخبار ورزشی، نظرسنجی، پیش‌بینی و نتایج مسابقات، آموزش‌ رشته‌های مختلف
۱۸۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۴.۴۹
۲.۱۲

تکرار خرید

٪۶
٪۷۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۲.۷۴
٪۳۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۶.۲۵
۹۵,۶۲۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۳۸
٪۲۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۵.۲۶
۷۷

برنامه جدید

٪۵۰.۹۸
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۲۹

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۲۳۱.۸۲
٪-۳۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۵۱۲.۵