ورزشی (برنامه)

اطلاعات و اخبار ورزشی، نظرسنجی، پیش‌بینی و نتایج مسابقات، آموزش‌ رشته‌های مختلف
۱۸۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۴.۴۲
۱.۱۲

تکرار خرید

٪-۳۰.۴۳
٪۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳۳.۳۳
٪۸۰

نسبت تازگی درآمد

٪۵.۲۶
۱۰۸,۶۲۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۶۶
٪۲۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۴

برنامه جدید

٪-۹۲
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۵۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰