ورزشی (برنامه)

اطلاعات و اخبار ورزشی، نظرسنجی، پیش‌بینی و نتایج مسابقات، آموزش‌ رشته‌های مختلف
۹۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۴۶.۲
۱.۶۲

تکرار خرید

٪۱۸.۲۵
٪۳۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۷۰
٪۷۶

نسبت تازگی درآمد

٪۲.۷
۱۱۳,۸۸۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۵۶
٪۲۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪
۲۲

برنامه جدید

٪-۷۳.۴۹
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰