ورزشی (برنامه)

اطلاعات و اخبار ورزشی، نظرسنجی، پیش‌بینی و نتایج مسابقات، آموزش‌ رشته‌های مختلف
۱۹۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۷۶
۲.۲۸

تکرار خرید

٪۷.۵۵
٪۸۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۴.۰۸
٪۲۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۳.۳۳
۱۰۰,۱۲۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۷۱
٪۲۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷۷

برنامه جدید

٪۱۲۹.۸۷
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۱۴
٪۲۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۱۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰