ورزشی (برنامه)

اطلاعات و اخبار ورزشی، نظرسنجی، پیش‌بینی و نتایج مسابقات، آموزش‌ رشته‌های مختلف
۱۸۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۰
۱.۶۱

تکرار خرید

٪-۰.۶۲
٪۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۷۶

نسبت تازگی درآمد

٪۱۱.۷۶
۱۰۹,۳۴۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۷۴
٪۲۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۵.۲۶
۵۰

برنامه جدید

٪۶۱۴.۲۹
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۵۰
٪۱۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۱۴
٪-۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۷۵
٪-۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۹۰۰