آب و هوا

پیش‌بینی و گزارش آب و هوای شهرهای مختلف ایران و جهان، اطلاع از وضعیت آلودگی هوا و بلایای طبیعی همچون طوفان و زلزله
۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۵۷.۱۴
۱

تکرار خرید

٪-۲.۹۱
٪۲۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۶۸.۷۵
٪۸۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۴.۴۹
۷۷,۶۲۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۳.۴۲
٪۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳

برنامه جدید

٪-۹۸.۶
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰