آب و هوا

پیش‌بینی و گزارش آب و هوای شهرهای مختلف ایران و جهان، اطلاع از وضعیت آلودگی هوا و بلایای طبیعی همچون طوفان و زلزله
۱۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۴۰
۱.۲۷

تکرار خرید

٪۵.۸۳
٪۱۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۴۲.۸۶
٪۸۹

نسبت تازگی درآمد

٪۳.۴۹
۶۹,۸۰۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۹۱
٪۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۲.۵
۲۸

برنامه جدید

٪۲۱.۷۴
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪-۲۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۱۳۸.۱۸
٪-۲۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۵۵.۵۶