آب و هوا

پیش‌بینی و گزارش آب و هوای شهرهای مختلف ایران و جهان، اطلاع از وضعیت آلودگی هوا و بلایای طبیعی همچون طوفان و زلزله
۱۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۵.۲۶
۱.۰۳

تکرار خرید

٪-۲۳.۱۳
٪۱۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۰
٪۸۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۳
۹۳,۸۰۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲

برنامه جدید

٪-۹۶.۷۷
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۴.۲۹
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۲۳۰
٪۱۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۴۷.۸۳