آب و هوا

پیش‌بینی و گزارش آب و هوای شهرهای مختلف ایران و جهان، اطلاع از وضعیت آلودگی هوا و بلایای طبیعی همچون طوفان و زلزله
۲۷

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۷.۳۹
۱.۴۳

تکرار خرید

٪۶.۷۲
٪۱۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۵.۳۸
٪۸۵

نسبت تازگی درآمد

٪۲.۴۱
۸۶,۲۹۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱۲.۳۵
٪۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۹

برنامه جدید

٪۳۱۴.۲۹
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۵۲

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۴۸
٪۴۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۵۵.۲۱