آب و هوا

پیش‌بینی و گزارش آب و هوای شهرهای مختلف ایران و جهان، اطلاع از وضعیت آلودگی هوا و بلایای طبیعی همچون طوفان و زلزله
۱۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۵۸.۳۳
۱.۳۱

تکرار خرید

٪۳.۱۵
٪۱۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴۱.۱۸
٪۸۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۰.۱۱
۶۹,۷۷۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۰۵
٪۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۰۲

برنامه جدید

٪۲۶۴.۲۹
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۵۰
٪۱۰۳

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۹۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰