سنجه‌های عمومی

آمارهای کلی استان ها

استانتعداد توسعه دهندهتعداد برنامهسهم در آمد
آذربایجان شرقی۹۶۴۴۲۱۴۰
آذربایجان غربی۸۷۹۸۹۱۸۰.۰۱
اردبیل۲۸۴۹۱۱۰
اصفهان۱۹۹۳۶۴۴۹۰
البرز۱۰۶۵۳۸۲۱۰.۰۱
ایلام۱۵۷۱۲۷۰۰
بوشهر۳۵۲۱۴۹۳۰
تهران۷۳۵۸۲۵۸۰۹۰.۸۹
خراسان جنوبی۲۳۴۹۵۱۰
خراسان رضوی۲۱۷۵۱۱۸۵۹۰.۰۳
خراسان شمالی۱۴۵۷۱۱۰
خوزستان۱۰۷۷۳۸۷۳۰
زنجان۳۰۶۱۲۱۸۰
سمنان۲۱۹۱۱۷۱۰
سیستان و بلوچستان۲۳۱۶۷۶۰
فارس۱۳۹۶۵۱۸۷۰.۰۱
قزوین۲۹۴۱۰۷۵۰
قم۷۸۰۲۹۹۲۰
لرستان۳۷۵۲۰۳۵۰
مازندران۸۴۴۳۴۰۲۰
مرکزی۳۰۹۱۳۶۲۰
هرمزگان۳۶۹۱۱۷۵۰
همدان۴۲۷۱۷۱۷۰
یزد۴۱۷۱۱۳۴۰
چهارمحال و بختیاری۱۷۰۴۹۱۰
کردستان۳۲۰۱۴۱۸۰
کرمان۵۶۱۳۶۰۱۰
کرمانشاه۴۹۰۳۹۷۶۰
کهگیلویه و بویراحمد۱۵۱۵۶۲۰
گلستان۴۳۴۱۰۵۹۹۰
گیلان۷۶۶۳۰۵۴۰.۰۱

توضیحات:

این داده‌ها بر اساس آدرس اعلام شده توسط توسعه‌دهنده در پیشخان کافه‌بازار استخراج شده و دقت و اعتبار آن بسته به صحت آدرس‌های اعلام شده توسط توسعه‌دهندگان و بهنگام بودن آنها دارد.
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید