سنجه‌های عمومی

آمارهای کلی استان ها

استانتعداد توسعه دهندهتعداد برنامهسهم در آمد
آذربایجان شرقی۸۹۴۴۲۷۲۰
آذربایجان غربی۸۴۴۷۹۶۳۰
اردبیل۲۷۲۹۱۲۰
اصفهان۱۸۶۱۶۲۱۶۰
البرز۱۰۰۴۳۸۱۳۰.۰۱
ایلام۱۴۰۱۰۱۳۰
بوشهر۳۳۲۱۴۶۵۰
تهران۶۹۳۶۲۵۸۹۷۰.۹
خراسان جنوبی۲۲۵۹۵۰۰
خراسان رضوی۲۰۴۸۱۰۸۴۳۰.۰۵
خراسان شمالی۱۳۹۶۸۶۰
خوزستان۱۰۳۱۳۷۲۳۰
زنجان۲۹۲۱۱۸۷۰
سمنان۲۱۳۱۱۶۴۰
سیستان و بلوچستان۲۲۰۶۶۵۰
فارس۱۳۴۴۵۲۶۴۰
قزوین۲۸۰۱۰۷۷۰
قم۷۴۴۲۹۰۸۰
لرستان۳۶۵۲۰۴۶۰
مازندران۷۹۱۳۳۰۶۰
مرکزی۲۹۲۱۳۳۳۰
هرمزگان۳۳۵۱۰۹۵۰
همدان۴۱۷۱۶۸۲۰
یزد۳۹۸۱۱۰۵۰
چهارمحال و بختیاری۱۶۶۴۹۴۰
کردستان۳۰۹۱۴۲۰۰
کرمان۵۴۳۳۵۹۴۰
کرمانشاه۴۷۵۴۱۹۳۰
کهگیلویه و بویراحمد۱۴۶۵۵۴۰
گلستان۴۱۶۱۰۶۳۱۰.۰۱
گیلان۷۳۶۳۰۹۱۰.۰۱

توضیحات:

این داده‌ها بر اساس آدرس اعلام شده توسط توسعه‌دهنده در پیشخان کافه‌بازار استخراج شده و دقت و اعتبار آن بسته به صحت آدرس‌های اعلام شده توسط توسعه‌دهندگان و بهنگام بودن آنها دارد.
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید