سنجه‌های عمومی

آمارهای کلی استان ها

استانتعداد توسعه دهندهتعداد برنامهسهم در آمد
آذربایجان شرقی۹۶۵۴۲۲۱۰
آذربایجان غربی۸۷۹۸۸۹۷۰.۰۱
اردبیل۲۸۳۹۱۵۰
اصفهان۱۹۸۸۶۴۶۳۰
البرز۱۰۵۹۳۸۲۲۰.۰۱
ایلام۱۵۷۱۲۸۱۰
بوشهر۳۵۳۱۴۹۱۰
تهران۷۳۴۶۲۵۹۵۶۰.۸۹
خراسان جنوبی۲۳۳۹۵۴۰
خراسان رضوی۲۱۶۸۱۱۸۵۹۰.۰۳
خراسان شمالی۱۴۵۷۱۲۰
خوزستان۱۰۷۵۳۸۸۵۰.۰۱
زنجان۳۰۶۱۲۱۷۰
سمنان۲۱۸۱۱۷۳۰
سیستان و بلوچستان۲۳۱۶۷۴۰
فارس۱۴۰۰۵۲۲۲۰.۰۱
قزوین۲۹۳۱۰۷۴۰
قم۷۷۸۳۰۰۲۰
لرستان۳۷۶۲۰۴۰۰
مازندران۸۴۲۳۴۰۵۰
مرکزی۳۱۰۱۳۷۰۰
هرمزگان۳۶۷۱۱۷۷۰
همدان۴۲۸۱۷۱۸۰
یزد۴۱۸۱۱۳۵۰
چهارمحال و بختیاری۱۷۱۴۹۳۰
کردستان۳۱۹۱۴۱۸۰
کرمان۵۶۱۳۶۰۵۰
کرمانشاه۴۹۱۳۹۹۷۰
کهگیلویه و بویراحمد۱۵۰۵۶۳۰
گلستان۴۳۶۱۰۶۰۷۰
گیلان۷۶۵۳۰۶۲۰.۰۱

توضیحات:

این داده‌ها بر اساس آدرس اعلام شده توسط توسعه‌دهنده در پیشخان کافه‌بازار استخراج شده و دقت و اعتبار آن بسته به صحت آدرس‌های اعلام شده توسط توسعه‌دهندگان و بهنگام بودن آنها دارد.
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید