سنجه‌های عمومی

آمارهای کلی استان ها

استانتعداد توسعه دهندهتعداد برنامهسهم در آمد
آذربایجان شرقی۳۵۹۷۳۸۶۶۰.۳
آذربایجان غربی۲۸۹۲۹۳۳۲۱.۰۲
اردبیل۱۰۶۸۸۷۴۰.۰۱
اصفهان۶۶۶۰۶۵۷۲۰.۳
البرز۳۲۵۵۲۹۸۹۰.۴۹
ایلام۶۱۳۱۷۷۶۰.۰۱
بوشهر۱۸۱۷۱۸۸۸۰.۰۳
تهران۲۳۰۵۸۲۶۱۷۲۷۱.۲۹
خراسان جنوبی۹۰۶۷۷۱۰.۰۸
خراسان رضوی۷۳۰۷۱۳۱۲۰۰.۷۵
خراسان شمالی۵۴۲۳۸۳۰
خوزستان۴۱۸۲۴۵۲۲۰.۱۷
زنجان۱۰۲۶۱۳۵۹۰.۰۲
سمنان۷۱۵۹۶۸۰.۲
سیستان و بلوچستان۹۱۲۶۰۲۰.۰۵
فارس۵۱۷۸۴۸۹۹۰.۷۲
قزوین۱۱۲۹۱۱۴۲۰.۰۷
قم۲۵۹۰۳۲۱۹۰.۲۴
لرستان۱۲۰۱۲۰۶۸۰.۰۴
مازندران۲۹۰۶۳۴۵۳۰.۲۳
مرکزی۱۳۲۳۱۵۲۳۰.۲۲
هرمزگان۱۵۸۹۱۲۰۸۰.۲۴
همدان۱۵۴۳۱۹۱۲۰.۰۸
یزد۱۴۵۹۱۱۱۷۰.۰۴
چهارمحال و بختیاری۱۲۳۸۱۲۹۰۱.۳۴
کردستان۱۲۱۴۱۶۸۳۰.۱۲
کرمان۲۱۵۸۳۶۹۵۰.۱۴
کرمانشاه۱۶۸۶۳۰۳۸۰.۰۷
کهگیلویه و بویراحمد۵۹۳۴۸۵۰.۰۱
گلستان۲۰۸۷۱۰۹۸۱۰.۱۹
گیلان۲۲۵۲۲۶۴۷۴.۳

توضیحات:

این داده‌ها بر اساس آدرس اعلام شده توسط توسعه‌دهنده در پیشخان کافه‌بازار استخراج شده و دقت و اعتبار آن بسته به صحت آدرس‌های اعلام شده توسط توسعه‌دهندگان و بهنگام بودن آنها دارد.
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید