جدیدترین‌ها

بروزرسانی‌ها

  • ۱۴۰۰-۰۱ : مقادیر سنجه‌های بینش برای اسفند ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۱۰ : گزارش «عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در شش ماه اول ۱۳۹۹» منتشر شد.
  • ۱۳۹۹-۱۰ : مقادیر سنجه‌های بینش برای آذر ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۸ : مقادیر سنجه‌های بینش برای مهر ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «ارزش طول عمر مشتری (نسبی)» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «زمان تا اولین خرید» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «میانگین برنامه روی دستگاه» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : مقادیر سنجه‌های بینش برای شهریور ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : سنجه «نصب از جستجو» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : مقادیر سنجه‌های بینش برای ماه مرداد ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.