با بینش تصمیم بگیرید

مقدار و روند تغییر سنجه‌های مرتبط با رفتار کاربران ایرانی در نصب و استفاده از برنامه‌ها و بازی‌ها بر اساس داده‌های بازار

آخرین گزارش بازار را دریافت کنید.

گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در نیمه اول ۹۹

این گزارش با آمار شش ماهه‌ی عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه ها و بازی‌ها شروع شده و وضعیت ۳۶ هزار درخواست بررسی و انتشار در شش ماه اول نسبت به سال گذشته تشریح می‌شود. مهمترین دلایل رد درخواست انتشار برنامه‌ها و بازی جدید، «نیاز به اصلاح» درخواست‌های بروزرسانی، پیام‌های تعلیق و اخطار ارسال شده در دسته‌های مختلف از دیگر بخش‌های این گزارش است. همچنین در این گزارش دلایل حذف ۳ هزار برنامه از بازار گفته شده و عملکرد سپر امنیت در هشدار دادن به کاربران مورد بررسی و تشریح قرار گرفته و آمار مربوط به روش‌های شناسایی تخلفات برنامه‌ها و بازی‌ها ارائه می‌شود.

حجم فایل:
856 KB
تاریخ انتشار:
دی ۱۳۹۹
دانلود گزارش

شاخص‌ها

مشاهده بیشتر

بروزرسانی‌ها

  • ۱۴۰۰-۰۱ : مقادیر سنجه‌های بینش برای اسفند ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۱۰ : گزارش «عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در شش ماه اول ۱۳۹۹» منتشر شد.
  • ۱۳۹۹-۱۰ : مقادیر سنجه‌های بینش برای آذر ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۸ : مقادیر سنجه‌های بینش برای مهر ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «ارزش طول عمر مشتری (نسبی)» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «زمان تا اولین خرید» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «میانگین برنامه روی دستگاه» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : مقادیر سنجه‌های بینش برای شهریور ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : سنجه «نصب از جستجو» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : مقادیر سنجه‌های بینش برای ماه مرداد ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید