با بینش تصمیم بگیرید

مقدار و روند تغییر سنجه‌های مرتبط با رفتار کاربران ایرانی در نصب و استفاده از برنامه‌ها و بازی‌ها بر اساس داده‌های بازار

آخرین گزارش بازار را دریافت کنید.

گزارش تحلیلی از رشد بازی‌های ایرانی؛ چرخه عمر، رشد و روندها

بر اساس این گزارش، تا انتهای سال ۹۸، ۱۸ هزار بازی فعال در بازار در مجموع، ۸۳ میلیون نصب فعال داشته‌اند. به این ترتیب ۱۲ درصد از مجموع محتوای موجود در بازار بازی بوده است. مقایسه دو سال ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد تعداد بازی‌های فعال سال گذشته نسبت به سال ۹۷ کاهش داشته‌، اما نصب فعال بازی‌ها در بازار طی سال ۹۸ با افزایش ۱۵ درصدی همراه بوده است. همچنین با وجود کاهش عرضه بازی، تقاضای بیشتری برای نصب آن وجود داشته است.

حجم فایل:
3 MB
تاریخ انتشار:
تیر ۱۳۹۹
دانلود گزارش

شاخص‌ها

مشاهده بیشتر

بروزرسانی‌ها

  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «ارزش طول عمر مشتری (نسبی)» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «زمان تا اولین خرید» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «میانگین برنامه روی دستگاه» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : مقادیر سنجه‌های بینش برای شهریور ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : سنجه «نصب از جستجو» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : مقادیر سنجه‌های بینش برای ماه مرداد ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۵ : گزارش تحلیلی از رشد بازی‌های ایرانی؛ چرخه عمر، رشد و روندها منتشر شد.
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید
با بینش تصمیم بگیرید