گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در نیمه اول سال ۹۹

آخرین مطلب منتشر شده

گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها در نیمه اول سال ۹۹

بازار با ارائه این گزارش‌ امیدوار است که توسعه‌دهندگان از عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه‌ها و بازی‌ها آگاه شوند و ارتباط موثرتر و بهتری را با توسعه‌دهندگان گرامی ایجاد کند.

مشاهده بیشتر