شخصی‌سازی

تصاویر پس‌زمینه و امکاناتی برای تغییر صفحه و تم دستگاه (موبایل و تبلت) بر اساس نیازها و علائق شخصی
۱۰۱

تعداد برنامه فروشنده

٪-۴۱.۶۲
۱.۰۷

تکرار خرید

٪-۴.۴۶
٪۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۸۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۴.۴۴
۴۹۶,۰۴۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۳۱
٪۱۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۳

برنامه جدید

٪-۹۴.۵
٪۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰