با بینش تصمیم بگیرید

مقدار و روند تغییر سنجه‌های مرتبط با رفتار کاربران ایرانی در نصب و استفاده از برنامه‌ها و بازی‌ها بر اساس داده‌های بازار

چرا بینش؟

برای برنامه‌ریزی کمپین‌های مارکتینگی
برای سرمایه‌گذاری روی کسب‌و‌کارها
برای ارزیابی عملکرد محصول
برای هدف‌گذاری شاخص‌های کلیدی عملکرد
بینش بازار در برگیرنده ۲۰ سنجه برای ۳۰ دسته بازی و برنامه موبایلی و ۶ سنجه عمومی است.

ویژگی هر سنجه در بینش چیست؟

هر سنجه به صورت نمودار گرافیکی نمایش داده می‌شود
هر سنجه فیلتر زمانی دارد
قابلیت خروجی گرفتن از سنجه وجود دارد

با بینش به چه سنجه‌هایی دسترسی خواهید داشت؟

۲۰ سنجه اختصاصی برای ۳۰ دسته برنامه و بازی موبایلی
 • تعداد برنامه فروشنده
 • تکرار خرید
 • تمرکز رقابت (درآمد)
 • نسبت تازگی درآمد
 • میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب
 • تمرکز رقابت (نصب فعال)
 • برنامه جدید
 • سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه
 • سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب
 • سهم برنامه‌های فروشنده
 • رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید
 • رشد ماه‌به‌ماه خریداران
 • رشد ماه‌به‌ماه نصب فعال
 • سهم هر دسته از برنامه‌های آگهی‌دهنده
 • درآمد از هر مشتری (میانه)
 • درآمد از هر سبد خرید (میانه)
 • نصب از جستجو
 • میانگین تعداد برنامه روی دستگاه
 • زمان تا اولین خرید (میانه)
 • ارزش طول عمر مشتری (نسبی)
۶ سنجه عمومی
 • مدل گوشی
 • ساعت خرید
 • نسخه API - درصد کاربران
 • نسخه API - درصد کاربران خریدار
 • آمارهای کلی استان ها
 • واژه های پر تکرار

دریافت گزارش سالانه‌ی بازار

ایــن گزارشــی اســت مختصــر از رفتــار کاربــران و دســتاورد توســعه‌دهندگان در ســال ۱۴۰۱ - ســالی کــه بــازار پــا بــه دوازده سالگی گذاشت و برای بهبود خود قدم های تازه برداشت.

گزارش سالانه بازار